Müteahitlerin sınıflandırılması

Kentsel dönüşümün hızlı ve kesintisiz ilerlemesi için müteahhitlerin sınıflandırılması gerektiğini belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, böylelikle hangi firmanın ne çapta iş yapabileceğini de belirlemiş oluruz dedi…

İNDER öncülüğünde Maltepe’de düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı’nda konuşan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşümde hızlı ve etkin bir çözümün bakanlık, kamu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle olacağını bildirdi.

Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile ilgili yönetmeliklerin uygulanmasında yaşanan sorunların kentsel dönüşüm hızını azalttığını belirte Durbakayım, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşların hızlı ve etkin çözüm için çalıştığını ifade etti.

Durbakayım, Türkiye’nin master planları olmayan şehirler, yüzde 80’i risk taşıyan, enerji tasarrufu sağlanmamış binalar, yetersiz donanım alanlı yerleşimler, gecekondulaşma ve kaçak inşaatlardan oluştuğunu belirterek, kentsel dönüşümün çok hızlı ve kesintisiz olması gerektiğini vurguladı.

MÜTEAHİTLER SINIFLANDIRILMALI
Yıl içinde Avustralya ve Japonya’da yaşanan depremlerdeki can kaybının yok denecek kadar az olduğunu hatırlatan Durbakayım; ”Mahalle aralarındaki küçük çaplı, yerinde dönüşüm projelerinin ada bazında dönüşümler şeklinde yapılabilmesi için gerekli teşvikler verilmeli. Birkaç parselin birleşimi şeklinde yapılan dönüşümler, daha rasyonel kullanılan donatı alanları, daha fazla yeşil alan, daha ekonomik işletme gideri ve yer altında daha fazla otopark alanı sağlayacaktır. Arsa payı karşılığı inşaatyapımı ve hasılat paylaşımı sözleşme modellerinin imar mevzuatları, mali, hukuk ve pazarlama açılarından yeniden ele alınıp günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Sayıları 300 bine ulaşan inşaat firmalarındaki anormal durum da bir an önce düzeltilmeli. Bakanlığın koyacağı kriterler ile yapı müteahhitleri A, B, C gibi sınıflandırılabilir. Firmaların sınıflarına göre ne çapta iş yapabilecekleri ve bir üst sınıftaki firmaya hangi hizmetleri almak suretiyle franchising bağlantısı olacağı belirlenebilir. Bu da her büyüklükteki konut üretiminde arzulanan standardın olmasını sağlar” dedi.

İNŞAT FİRMALARINI DA KORUYAN BİR KANUN GEREK
Durbakayım, tüketicilerin korunması için atılan her adımın destekçisi olduklarını belirterek, inşaat firmalarını da koruyan bir kanunun olması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraflar